ส่งฟรี! รับประกัน ของแท้ 100%

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนสินค้า BLL

ข้อมูลของท่านได้ถูกส่งไปยังบริษัทฯ แล้ว และทางบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลนี้ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการลงทะเบียนรับประกันสินค้าตลอดจนครบอายุการรับประกัน
ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่สนับสนุนสินค้า BLL ด้วยดีเสมอมา