ส่งฟรี! รับประกัน ของแท้ 100%

นโยบายการชำระเงิน/เคลมสินค้า

นโยบายการชำระเงินเพื่อชำระค่าสินค้า

กรุณาโอนเงินชำระค่าสินค้า BLL ผ่านธนาคารตามที่กำหนด ตามรายละเอียดนี้

ชื่อบัญชี บริษัท เป่า ลี่ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย

เลขบัญชี 032-2-29712-4
บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 170-2-61889-6
บัญชีออมทรัพย์

 
ธนาคารกรุงเทพ
เลขบัญชี 245-0-66438-4
บัญชีออมทรัพย์

นโยบายเคลมสินค้ามีรายละเอียด ดังนี้

1. ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้า BLL จากร้านคู่ค้าของบริษัทฯ กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการเคลมสินค้าทุกครั้ง

2.ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า BLL จาก www.bllgadget.com ให้ลูกค้าแจ้งชื่อ-นามสกุลได้เลยที่ Line:@bllgadget 
หรือ Inbox ในเพจ “Bll Paolila สำนักงานใหญ่” เพราะทางบริษัทฯ เก็บฐานข้อมูลของลูกค้าไว้ จึงสะดวกต่อการเคลมสินค้า
เป็นอย่างมาก ถ้าบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาจาการผลิตจริง ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้

3. ระยะการตรวจเช็คสินค้าที่มีปัญหาจากการผลิต (นับจากวันที่ได้รับ) ทางบริษัทฯ ต้องใช้เวลาในการตรวจเช็คอย่างน้อย 7-10 วัน 
จากนั้นจะทำการส่งสินค้ากลับให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

4. ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนให้กับลูกค้า

5. ทางบริษัทฯ ยินดีครับเคลมสินค้าที่มีปัญหาการผลิตเท่านั้น แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น หากนอกเหนือจากข้อกำหนด บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในส่วนตรงนี้ได้

EN TH